โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันครอสเวิร์ด (Cross Word) ระดับัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2558,12:36  อ่าน 435 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการพูด( Impromptu Speech) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2558,12:33  อ่าน 497 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2558,12:31  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" จากสำนักงานเลขานุการคุรุสภา 16 กันยายน 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,22:13  อ่าน 470 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำนักงานเลขานุการคุรุสภา 13 กันยายน 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,22:11  อ่าน 1188 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3 กลุ่มโรงเรียนชมตะวัน 20 กรกฎาคม 2549
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,22:09  อ่าน 419 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 25 พฤศจิกายน 2544
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,22:07  อ่าน 472 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น จากกลุ่มโรงเรียนกุดโบสถ์ 25 พฤศจิกายน 2541
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,22:05  อ่าน 416 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่่น จากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสิงสาง 1 กันยายน 2540
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,22:03  อ่าน 421 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น จากกลุ่มโรงเรียนกุดโบสถ์ 14 สิงหาคม 2540
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,22:00  อ่าน 516 ครั้ง
รายละเอียด..