โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 12ปี รายการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.กุดโบสถ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2560,12:14  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงินระดับเภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (บกพร่องทางการเรียนรู้)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2560,12:11  อ่าน 534 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทองชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์(นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2559,20:48  อ่าน 280 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศปี ระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมการอ่านแนวพิซซ่า ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2559,20:46  อ่าน 293 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทองแดงระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559กิจกรรมการจัดหนังสือเล่มเล็ก (นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2559,20:45  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทองแดงระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น ม1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2559,20:43  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2559,20:41  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ของคุรุสภา ประจำปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2559,20:41  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2559,23:48  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2558,00:01  อ่าน 415 ครั้ง
รายละเอียด..