โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ธ.ค. 59 วันคริสตมาส
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทย
01 ก.ค. 59 วันสนาม
27 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 กีฬาสีภายใน
26 พ.ค. 59 ไหว้ครู - เลือกตั้งสภานักเรียน
19 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง
ใต้อาคาร 2 ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
16 พ.ค. 59 เปิดเรียน
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓ สอบ O-NET
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบที่ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบที่ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
ชุดนักเรียน สทศ.
07 ธ.ค. 58 ถึง 09 ธ.ค. 58 แข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65
ณ จังหวัดสุรินทร์  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  5 กิจกรรม  จำนวนนักเรียน  7  คน 
ชุดนักเรียน งานวิชาการ
02 ธ.ค. 58 นักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓ สอบ Pre O-NET
30 พ.ย. 58 ส่งมอบบ้านหลังที่ 101 ตามโครงการคืนความสุขสู่ลูกสพฐ.
วันจันทร์  ที่ 30  พฤศจิกายน 2558
ชุดข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
25 พ.ย. 58 พิธี "ถวายราชสดุดีพระมงกุฏเกล้า"
เริ่มเวลา 09.00 น.  ณ ที่ประชุมอาคาร 2
ชุดลูกเสือ หัวหน้ากองลูกเสือ
12 พ.ย. 58 การแข่งขันกีฑานักเรียน ระดับกลุ่มฯ ณ โรงเรียนบ้านลำไซกง
03 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ห้องประชุมอาคารศิลปะ
03 พ.ย. 58 แจกอุปกรณ์การเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
03 พ.ย. 58 มอบทุนการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
30 ต.ค. 58 เปิดภาคเรียน
29 ต.ค. 58 ประชุมคณะครู
09 ต.ค. 58 ประชุมก่อนปิดภาคเรียน
07 ต.ค. 58 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558
01 ต.ค. 58 ถึง 05 ก.ย. 58 การแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับกลุ่มฯ ประจำปีการศึกษา 2558
28 ก.ย. 58 ถึง 29 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
สอบปลายภาค  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สอบเก็บคะแนนกลางปี  ในระดับประถมศึกษา
22 ก.ย. 58 แข่งขันวิชาการระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพมาตรฐานชมตะวัน
แข่งขันวิชาการระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพมาตรฐานชมตะวัน
กลุ่มชมตะวัน