โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ครู คศ.2

นางพรรณิกร ละอองเอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0