โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2558,00:01  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 กิจกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2558,00:00  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2558,23:58  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน รองชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2558,23:58  อ่าน 287 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 15 ปี ระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2558,23:54  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้้ฝึกสอนชนะเลิศ ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 12 ปี ระดับกลุ่ม ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2558,23:53  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2558,23:51  อ่าน 291 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว (บกพร่องทางสติปัญญา)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2558,23:49  อ่าน 278 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ (บกพร่องทางการเรียนรู้)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2558,23:48  อ่าน 294 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน ระดับภาคครั้งที่ 63 กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น (เด็กพิเศษ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2558,23:45  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..