โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

       ปรัชญาโรงเรียน                   นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

ประเภทโรงเรียน          ขยายโอกาสทางการศึกษา

อักษรย่อ                 ก.บ.

คำขวัญโรงเรียน                  โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูน่ารัก ชุมชนพร้อมพรัก นักเรียนเป็นคนดี

สีประจำโรงเรียน                  แดง-เหลือง