โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวศิน ย่อมกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :