โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมณี อ่อนนางรอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดาวรุ่ง เกียรติสูงเนิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0