โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสิริญญา ตองกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวายุ มาระสูตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1