โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันครอสเวิร์ด(Cross Word) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงติยาภรณ์ อุวิทัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2558,12:58   อ่าน 581 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันครอสเวิร์ด(Cross Word) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวิสุทธิ์ ยุสายาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2558,12:57   อ่าน 536 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการพูด(Impromptu Speech) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุมิตา เรืองหนีชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2558,12:54   อ่าน 523 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน(Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัชรา สนธิรักษ์ ชั้นมมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2558,12:52   อ่าน 531 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองชนะเลิศ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ระดับเขตฯ 2557
ชื่อนักเรียน : ด.ช.คชากร ยิบกระโทก
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:55   อ่าน 711 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม สูงกว่าระดับเขต
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2558,17:34   อ่าน 718 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตร คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม สูงกว่าระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2558,17:33   อ่าน 736 ครั้ง