โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ65 ภาคอีสาน-สุรินทร์
    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)  ภาคอีสาน  ครั้งนี้โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในระดับ ม.1-ม.3  โดยเป็นการใช้สีโปสเตอร์ในการระบายสี   ทั้งนี้ถือเป็นความน่ายินดีและความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่ง  เพราะเด็กชายคชากร  ยิบกระโทก  ยังเป็นแค่นักเรียนในชั้น ม.1 เท่านั้น  ซึ่งได้เข้าแข่งขันกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันและระดับชั้น ม.2,ม.3 ซึ่งสูงกว่า   การได้มาซึ่งรางวัลชนะเลิศนี้จึงบ่งชี้ถึงระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ที่มีมาตรฐานสูงอีกเช่นเดียวกัน
   ในศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 นี้ นอกจากรางวัลชนะเลิศดังกล่าว  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันอีก 4 รายการชึ่งมีผลดังนี้

  1. ศิลปะ-ทัศนศิลป์ : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 , ได้รางวัลเหรียญทอง , ครูผู้สอนนายสิรภัทร   สหัสวรรษรัศมี
  1. ศิลปะ-ทัศนศิลป์ : การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 , ได้รางวัลเหรียญทอง , ครูผู้สอนนายสิรภัทร   สหัสวรรษรัศมี
  1. เรียนร่วม - ศิลปะ : การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 , ได้รางวัลเหรียญทอง , ครูผู้สอนนายสมภพ  ประหยัด
  1. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 , ได้รางวัลเหรียญทอง ,ครูผู้สอนนางสำรอง  ต้นกระโทกและนางสาวรชนิ  แซ่ลิ้มJPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ผลการแข่งขัน ซึ่งโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา 2558
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2558,00:00   อ่าน 837 ครั้ง