โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน และกำหนดการสอบ
         ตามที่โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง ครูผู้สอน ตามประกาศโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยดาเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม 2562 นั้น  
         บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบดังต่อไปนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2563,16:53   อ่าน 490 ครั้ง