โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
ภาพกิจกรรม
อบรมคณะครู เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562
19-20 มิถุนายน 2562 รณะครู ร.ร.บ้านกดุโบสถ์ ร่วมอบรมพัฒนางานวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีเนื้อหา การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่านคิดวิเคราะห์เขียน, สมรรถนะสำคัญนักเรียน , การวัดผลประเมินผลและแบบปพ 5 , การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต เป็นต้น
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,19:23   อ่าน 266 ครั้ง