โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน โรงเรียนสุจริต บ้านแก้ว
คณะครูโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ เดินทางเพื่อศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรี โดยมีท่านผู้อำนวยการสุรชัยและคณะครูโรงเรียนบ้านแก้วให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน หลังจากนั้นเวลา 13:00 นคณะครูโรงเรียนบ้านกุดเบิกเดินทางไปศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อน เช้าวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เดินทางออกเพื่อศึกษาชุมชนโบราณและอาสนวิหารโบสถ์แม่พระในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2562,19:17   อ่าน 214 ครั้ง