โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือฯ2561
คณะครูโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือหนองตาแอก  อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์    ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 130 คน  ครู จำนวน 11 คน     
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2561,10:44   อ่าน 400 ครั้ง