โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ภาพกิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต 3 ศิลปะ (นาฎศิลป์)
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์  ได้เข้าแข่งขันระดับกลุ่มชมตะวันในวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  กลุ่มสาระศิลปะ  สาระนาฏศิลป์ ได้ชนะเลิศและเป็นตัวแทนระดับกลุ่ม  เข้าแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี   ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3  ในวันที่  7 ตุลาคม 2561   ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวันวิทยาคาร
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ระดับกลุ่มชมตะวัน
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ระดับ สพป.นม. 3
สำหรับปีนี้ สู้แล้วค่ะ
ปีหน้า สู้กันใหม่ค่ะ
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2561,11:37   อ่าน 51 ครั้ง