โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ภาพกิจกรรม
แข่งขันทักษะวิชาการเขต3ปี61-ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์  ได้เข้าแข่งขันระดับกลุ่มชมตะวันในวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  กลุ่มสาระศิลปะ  สาระทัศนศิลป์ ได้ชนะเลิศและเป็นตัวแทนระดับกลุ่ม  เข้าแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี   ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3  ในวันที่  7 ตุลาคม 2561   ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวันวิทยาคาร
คณะกรรมการกำลังพิจารณาผลงาน
ด.ช.ณัฐสิทธิ์ อ่างกระโทก กำลังสร้างสรรค์ผลงานอย่างตั้งใจ
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2561,11:37   อ่าน 37 ครั้ง