โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ภาพกิจกรรม
"กล้าใหม่ ใฝ่รู้"
         โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ได้เข้าร่วม กิจกรรม SCB Challange 2017 โครงการ “กล้าใหม่..ใฝ่รู้”  การแข่งขันวาด ภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา   เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 รวม 4 คน ร่วม แสดงความคิด และสร้างสรร์ผลงานเป็นทีม แสดงฝีมือการวาดภาพระบายสีในเวลา และโจทย์ชุด คำที่กำหนด บรรยายเรื่องราวเป็นนิทานและถ่ายทอดลงบนผืนผ้าใบ ขนาด 2 x 3 เมตร    
         โดยมีคุณครูผู้นำนักเรียนเข้าร่วม 2 ท่าน คือ ครูสิรภัทร   สหัสวรรษรัศมี และ ครูสุพาณี  ชอบนา  มีนักเรียนเข้าร่วม 4 คน ดังนี้ 
1.ด.ญ.แพรพิไล   เพียจันทร์  ป.4  2.ด.ช.ณฐนน  สมจิตตะ ป.5  3.ด.ช.อดิเทพ   หนูแก้ว ป.3  4.ธีรพัฒน์   เขลากระโทก ป.2
ฝึกซ้อม
ฝึกซ้อม
ฝึกซ้อม
ฝึกซ้อม
ฝึกซ้อม
ฝึกซ้อมที่โรงเรียน
ฝึกซ้อมที่โรงเรียน
ฝึกซ้อมที่โรงเรียน
ฝึกซ้อมที่โรงเรียน
ฝึกซ้อมที่โรงเรียน
ทานข้าวระหว่างเดินทางไปขอนแก่นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
เด็กๆกับห้องพัก
ติวแต่ละหัวข้อในห้องพัก
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,12:12   อ่าน 593 ครั้ง