โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ภาพกิจกรรม
วิทยากรศิลปะ-ส่งเสริมสุขภาพทางอารมณ์ ร.ร.บ้านหนองขนาก
     โรงเรียนบ้านหนองขนากได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพทางอารมณ์ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560  โดยได้เชิญคุณครูสิรภัทร  สหัสวรรษรัศมี จากโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ไปเป็นวิทยากรกิจกรรมกล่อมเกลาอารมณ์ด้วยศิลปะ ซึ่งการนี้ใช้เทคนิคสีชอล์กน้ำมัน  ในระดับชั้น ป.4-6 จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมส่วนนี้ 50 คน   
     คุณครูสิรภัทรได้นำนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 4 คนไปเป็นพี่เลี้ยงคอบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับครูสิรภัทร  คือ  ด.ญ.ภัสรา  วังคะฮาด , ด.ญ.สุธาทิพย์ สายโลหิต , ด.ญ.อุไรพร ปะเข , ด.ญ.เหมรัตน์  โอกระโทก
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2560,18:25   อ่าน 180 ครั้ง