โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด
- การอบรมโครงการค่ายเยาวขนต้านภัยยาเสพติด ณ หอประชุมวิสาหกิจชุมขนคนรักการเกษตรเอี่ยมเฮง วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ร่วมถายภาพกับประธาน พิธีกร และคณะครูโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
รับฟังประธานกล่าวเปิดการอบรม
ประธานมอบเสื้อ "ค่ายเยาวชน TOBENUMBER ONE เอี่ยมเฮง" แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรม
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2560,10:39   อ่าน 188 ครั้ง