โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ภาพกิจกรรม
ค่ายเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง
ค่ายพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานบนฐานคุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   24-25 มิถุนายน 2560  ณ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์วิทยากร 4 ท่าน

ครูโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์  20 ท่าน

นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 151 คน  ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ม.3


นักเรียนกำลังลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
คณะครูกำลังรับลงทะเบียน
ทำกิจกรรมนันทนาการก่อนพิธีเปิด
ครูทนงศักดิ์นำนักเรียนแยกกลุ่มและทำกิจกรรม
ประธานในพิธี ท่านผู้อำนวยการ วศิน ย่อมกลาง กำลังกล่าวเปิดค่ายฯ
คุณครูสิรภัทร กล่าวรายงาน
ผู้อยู่เบื้องหลังอาหารและเครื่องดื่ม
คณะวิทยากร 4 ท่าน
กิจกรรมเคลื่อนไหวฝึกสมาธิ
เด็ก ๆ ช่วยกันจับผ้าเป็นลายต่าง ๆ
เด็กผู้ชายก็ช่วยกันยกโต๊ะเก้าอี้ จัดแจงสิ่งต่าง ๆ
คุณครูร่วมชมสื่อภาพเคลื่อนไหวและการบรรยายด้วยภาพนิ่ง
ผลงานแผนผังความคิด
ช่วยกันคิดช่วยกันทำ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2560,13:35   อ่าน 534 ครั้ง