โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
397 หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 013724-5
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 2 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายอาลักษณ์ สุขบุญ (โจ)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น :
อีเมล์ : aluxsukboon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ อ่างกระโทก (จุก หรือ แจ๊ก)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น :
อีเมล์ : soda.wran@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม