โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 5 ธันวาคม 2541
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,09:54  อ่าน 354 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬากลุ่มชมตะวัน
ชื่ออาจารย์ : นายขันทอง ศรีเรือน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,09:53  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,09:52  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศมารยาทไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61
ชื่ออาจารย์ : นางปิยฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,09:49  อ่าน 248 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารที่สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ชื่ออาจารย์ : นายวศิน ย่อมกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2558,17:42  อ่าน 423 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โรงเรียนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายวศิน ย่อมกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2558,17:39  อ่าน 305 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายวศิน ย่อมกลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2558,17:36  อ่าน 461 ครั้ง
รายละเอียด..