โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗-.๒๕๕๙
ชื่ออาจารย์ : นางอรัญญา จงมุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:13  อ่าน 486 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 61 กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น (เด็กพิเศษ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:04  อ่าน 505 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 การแข่งขันรำไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสิริญญา รวยสันเทียะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:03  อ่าน 387 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทอง ระดับชาติ ครั้งที่ 60 การแข่งขันท่องอาขยานหมู่ (เด็กพิเศษ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:01  อ่าน 262 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางอรัญญา จงมุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,09:58  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธันวาคม 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,09:58  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 5 ธันวาคม 2548
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,09:56  อ่าน 410 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูเกียรติยศ สาขาทักษะชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางอรัญญา จงมุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,09:55  อ่าน 333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 5 ธันวาคม 2541
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา พริ้งกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,09:54  อ่าน 379 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬากลุ่มชมตะวัน
ชื่ออาจารย์ : นายขันทอง ศรีเรือน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,09:53  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..