โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูธรรมดี วันครู2555
ชื่ออาจารย์ : นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,12:40  อ่าน 323 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 กิจกรรมการแข่งขันสวนถาดแบบแห้ง (เด็กพิเศษ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:38  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองประกวดสร้างภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นางดาวรุ่ง เกียรติสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:34  อ่าน 551 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเรียนทองประกวดมารยาท งานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ (สพปนม. 3)
ชื่ออาจารย์ : นางมณี อ่อนนางรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:31  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดมารยาทไทย งานศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางมณี อ่อนนางรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:28  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญเงิน ระดับภาคครั้งที่ 62 กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง (เด็กพิเศษ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:27  อ่าน 412 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 62
ชื่ออาจารย์ : นางมณี อ่อนนางรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:24  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 งานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 60
ชื่ออาจารย์ : นางมณี อ่อนนางรอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:23  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคครั้งที่ 61 กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น(เด็กพิเศษ)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนพมาศ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:17  อ่าน 382 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีใจดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2558,10:14  อ่าน 288 ครั้ง
รายละเอียด..