โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
ผู้บริหาร

นายวศิน ย่อมกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ขอความคิดเห็นในการพัฒนาเวป
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/08/2015
ปรับปรุง 07/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 158413
Page Views 231646
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา ครบุรี
2 โรงเรียนแสนวิทยาภูมิ ครบุรี
3 โรงเรียนบ้านไชยวาล ครบุรี ครบุรี
4 โรงเรียนบ้านใหญ่ ครบุรี ครบุรี
5 โรงเรียนบ้านหนองต้อ ครบุรี ครบุรี
6 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ครบุรี ครบุรี
7 โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข ครบุรี ครบุรี
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ครบุรี ครบุรี 044-430480
9 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร ครบุรีใต้ ครบุรี
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา ครบุรีใต้ ครบุรี
11 โรงเรียนบ้านหนองโสน ครบุรีใต้ ครบุรี
12 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ครบุรีใต้ ครบุรี
13 โรงเรียนบ้านสระผักโพด ครบุรีใต้ ครบุรี
14 โรงเรียนบ้านไผ่ จระเข้หิน ครบุรี
15 โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) จระเข้หิน ครบุรี
16 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จระเข้หิน ครบุรี
17 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) จระเข้หิน ครบุรี
18 โรงเรียนจอมทองวิทยา จระเข้หิน ครบุรี
19 โรงเรียนบ้านเทพนิมิต ตะแบกบาน ครบุรี
20 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ตะแบกบาน ครบุรี 044043486
21 โรงเรียนครบุรี บ้านใหม่ ครบุรี
22 โรงเรียนบ้านซับสะเดา บ้านใหม่ ครบุรี
23 โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง บ้านใหม่ ครบุรี
24 โรงเรียนครบุรีวิทยา บ้านใหม่ ครบุรี
25 โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม บ้านใหม่ ครบุรี
26 โรงเรียนบ้านบุยายแลบ มาบตะโกเอน ครบุรี
27 โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน มาบตะโกเอน ครบุรี
28 โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) มาบตะโกเอน ครบุรี
29 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง มาบตะโกเอน ครบุรี
30 โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม มาบตะโกเอน ครบุรี
31 โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง ลำเพียก ครบุรี
32 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ลำเพียก ครบุรี
33 โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน ลำเพียก ครบุรี
34 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ลำเพียก ครบุรี 044430157
35 โรงเรียนบ้านหนองไทร ลำเพียก ครบุรี
36 โรงเรียนบ้านลำเพียก ลำเพียก ครบุรี
37 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สระว่านพระยา ครบุรี
38 โรงเรียนบ้านหนองเมา สระว่านพระยา ครบุรี
39 โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา สระว่านพระยา ครบุรี
40 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สระว่านพระยา ครบุรี
41 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อรพิมพ์ ครบุรี
42 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา อรพิมพ์ ครบุรี
43 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ อรพิมพ์ ครบุรี 044499150
44 โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง อรพิมพ์ ครบุรี
45 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม เฉลียง ครบุรี
46 โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด เฉลียง ครบุรี
47 โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) เฉลียง ครบุรี
48 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน เฉลียง ครบุรี
49 โรงเรียนบ้านแชะ แชะ ครบุรี
50 โรงเรียนบ้านหนองรัง แชะ ครบุรี
51 โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน แชะ ครบุรี 044430111
52 โรงเรียนบ้านดอนกรูด แชะ ครบุรี
53 โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง โคกกระชาย ครบุรี
54 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม โคกกระชาย ครบุรี
55 โรงเรียนบ้านโคกใบบัว โคกกระชาย ครบุรี
56 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โคกกระชาย ครบุรี
57 โรงเรียนบ้านมาบกราด โคกกระชาย ครบุรี
58 โรงเรียนอนุบาลสายมิตร ปักธงชัย
59 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา งิ้ว ปักธงชัย
60 โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม งิ้ว ปักธงชัย
61 โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร งิ้ว ปักธงชัย 0-4444-1844
62 โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ดอน ปักธงชัย
63 โรงเรียนบ้านโกรกหว้า ดอน ปักธงชัย
64 โรงเรียนจตุคามวิทยาคม ดอน ปักธงชัย -
65 โรงเรียนวัดบ้านส่อง ดอน ปักธงชัย
66 โรงเรียนบ้านหนองผักไร ดอน ปักธงชัย
67 โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว ดอน ปักธงชัย
68 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ดอน ปักธงชัย
69 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 ตะขบ ปักธงชัย 0981236255
70 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ตะขบ ปักธงชัย 044-430549
71 โรงเรียนบ้านน้อย ตะขบ ปักธงชัย
72 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ ตะขบ ปักธงชัย
73 โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ตะขบ ปักธงชัย
74 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ตะขบ ปักธงชัย
75 โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ ตะขบ ปักธงชัย
76 โรงเรียนบ้านยางกระทุง ตะขบ ปักธงชัย -
77 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา ตะขบ ปักธงชัย
78 โรงเรียนบ้านหนองตาด ตะคุ ปักธงชัย
79 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) ตะคุ ปักธงชัย
80 โรงเรียนบ้านวังหิน ตะคุ ปักธงชัย
81 โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ตะคุ ปักธงชัย
82 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี ตะคุ ปักธงชัย
83 โรงเรียนไผ่สีสุก ตะคุ ปักธงชัย
84 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) ตะคุ ปักธงชัย
85 โรงเรียนอาจวิทยาคาร ตะคุ ปักธงชัย
86 โรงเรียนวัดพรหมราช ตูม ปักธงชัย
87 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา ตูม ปักธงชัย
88 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ตูม ปักธงชัย
89 โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ ตูม ปักธงชัย
90 โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา ธงชัยเหนือ ปักธงชัย 044969072
91 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ธงชัยเหนือ ปักธงชัย
92 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย
93 โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน ธงชัยเหนือ ปักธงชัย 044430112
94 โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ธงชัยเหนือ ปักธงชัย 044-430219
95 โรงเรียนวัดม่วง นกออก ปักธงชัย
96 โรงเรียนวัดหงษ์ นกออก ปักธงชัย
97 โรงเรียนวัดทุ่งจาน นกออก ปักธงชัย
98 โรงเรียนวัดโคกสระน้อย นกออก ปักธงชัย
99 โรงเรียนบ้านบ่อปลา บ่อปลาทอง ปักธงชัย
100 โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลาทอง ปักธงชัย
101 โรงเรียนบ้านกลาง บ่อปลาทอง ปักธงชัย
102 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ภูหลวง ปักธงชัย 044-430448
103 โรงเรียนบ้านโนนแดง ภูหลวง ปักธงชัย
104 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ภูหลวง ปักธงชัย
105 โรงเรียนบ้านหลุมเงิน ภูหลวง ปักธงชัย
106 โรงเรียนบ้านหนองกก ภูหลวง ปักธงชัย
107 โรงเรียนบ้านพัดทะเล ลำนางแก้ว ปักธงชัย
108 โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ลำนางแก้ว ปักธงชัย
109 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ลำนางแก้ว ปักธงชัย 044-430-125
110 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ลำนางแก้ว ปักธงชัย
111 โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง สะแกราช ปักธงชัย
112 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สะแกราช ปักธงชัย
113 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สะแกราช ปักธงชัย
114 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) สะแกราช ปักธงชัย
115 โรงเรียนบ้านคลองเตย สะแกราช ปักธงชัย
116 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สะแกราช ปักธงชัย
117 โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี สะแกราช ปักธงชัย
118 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สะแกราช ปักธงชัย
119 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สำโรง ปักธงชัย
120 โรงเรียนหนองประดู่ สำโรง ปักธงชัย
121 โรงเรียนวัดโพนทราย สำโรง ปักธงชัย
122 โรงเรียนบ้านพุปลาไหล สุขเกษม ปักธงชัย
123 โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร สุขเกษม ปักธงชัย
124 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สุขเกษม ปักธงชัย
125 โรงเรียนบ้านหนองโดน สุขเกษม ปักธงชัย
126 โรงเรียนวัดหลุมข้าว เกษมทรัพย์ ปักธงชัย
127 โรงเรียนบ้านนางเหริญ เกษมทรัพย์ ปักธงชัย
128 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี เมืองปัก ปักธงชัย
129 โรงเรียนมารีย์ธงชัย เมืองปัก ปักธงชัย
130 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา เมืองปัก ปักธงชัย
131 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต เมืองปัก ปักธงชัย
132 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) เมืองปัก ปักธงชัย
133 โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา เมืองปัก ปักธงชัย
134 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร) เมืองปัก ปักธงชัย
135 โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง โคกไทย ปักธงชัย
136 โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) โคกไทย ปักธงชัย
137 โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ โคกไทย ปักธงชัย
138 โรงเรียนบ้านระเริง ระเริง วังน้ำเขียว 0-4443-0121
139 โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง ระเริง วังน้ำเขียว
140 โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม ระเริง วังน้ำเขียว
141 โรงเรียนบ้านไทรงาม ระเริง วังน้ำเขียว
142 โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก ระเริง วังน้ำเขียว
143 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว 228340
144 โรงเรียนบ้านคลองทราย วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
145 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
146 โรงเรียนบ้านน้ำซับ วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
147 โรงเรียนบ้านคลองบง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
148 โรงเรียนบ้านซับไทรทอง วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
149 โรงเรียนบ้านบุตะโก วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
150 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว
151 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด วังหมี วังน้ำเขียว
152 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ วังหมี วังน้ำเขียว
153 โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ วังหมี วังน้ำเขียว
154 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน วังหมี วังน้ำเขียว 044-430410
155 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี วังหมี วังน้ำเขียว 044430413
156 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 วังหมี วังน้ำเขียว 044082517 / 090-279-4623 / 0902616757
157 โรงเรียนบ้านวังหมี วังหมี วังน้ำเขียว
158 โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข วังหมี วังน้ำเขียว
159 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วังหมี วังน้ำเขียว
160 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
161 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
162 โรงเรียนบ้านซับเต่า อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
163 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
164 โรงเรียนบ้านหนองโสมง อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
165 โรงเรียนบ้านหนองแวง อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
166 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
167 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว
168 โรงเรียนบ้านบุไผ่ ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว
169 โรงเรียนอนุบาลสิรรินทิพย์ ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว
170 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว 044-228890
171 โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ กุดโบสถ์ เสิงสาง 0-4443-0134
172 โรงเรียนบ้านหนองแดง กุดโบสถ์ เสิงสาง -
173 โรงเรียนบ้านหนองสนวน กุดโบสถ์ เสิงสาง 044
174 โรงเรียนบ้านโคกโจด กุดโบสถ์ เสิงสาง
175 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ เสิงสาง 044 430598
176 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก กุดโบสถ์ เสิงสาง
177 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม กุดโบสถ์ เสิงสาง
178 โรงเรียนตะแบกวิทยา บ้านราษฎร์ เสิงสาง
179 โรงเรียนบ้านปางไม้ บ้านราษฎร์ เสิงสาง
180 โรงเรียนบ้านลำไซกง บ้านราษฎร์ เสิงสาง
181 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง
182 โรงเรียนบ้านสันติสุข สระตะเคียน เสิงสาง
183 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สระตะเคียน เสิงสาง
184 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สระตะเคียน เสิงสาง
185 โรงเรียนบ้านหนองหิน สระตะเคียน เสิงสาง
186 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สระตะเคียน เสิงสาง
187 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ สระตะเคียน เสิงสาง
188 โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง
189 โรงเรียนบ้านหนองขนาก สุขไพบูลย์ เสิงสาง
190 โรงเรียนสกัดนาควิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง
191 โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล สุขไพบูลย์ เสิงสาง
192 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สุขไพบูลย์ เสิงสาง
193 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สุขไพบูลย์ เสิงสาง 044-961567
194 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ เสิงสาง
195 โรงเรียนบ้านประชาสันต์ เสิงสาง เสิงสาง
196 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ เสิงสาง เสิงสาง
197 โรงเรียนบ้านสระประทีป เสิงสาง เสิงสาง
198 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) เสิงสาง เสิงสาง
199 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร เสิงสาง เสิงสาง
200 โรงเรียนหนองไผ่วิทยา เสิงสาง เสิงสาง
201 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา เสิงสาง เสิงสาง 081-967-1332
202 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง
203 โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
204 โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
205 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสาง