โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางปิยฉัตร ลิ่มวัฒน์สัมพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0818776129
อีเมล์ : piyachat.pizza@gmail.com
ที่อยู่ :
195 หมู่ที่ 15 ตำบล เสิงสาง อำเภอ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555-2556 ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลชนะเลิศการแสดงตลก กลุ่มพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาชมตะวัน ปีการศึกษา 2557 สพป.นม.3
2 รางวัลชนะเลิศมารยาทไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60
3 รางวัลชนะเลิศมารยาทไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61