โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 1 ถนนเสิงสาง-ปะคำ บ้านกุดโบสถ์  ตำบลกุดโบสถ์  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
เบอร์โทรศัพท์ 044 430598
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลป
เบอร์โทรศัพท์ : 0896445779
อีเมล์ : sirabhat.art@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ครุศาสตรบัณฑิต,ศิลปศึกษา สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27 กันยายน 2548 - ปัจจุบัน Ban Kut Bot school ครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูธรรมดี วันครู2555
2 ครูดีใจดวงใจ